My Memory|Sa Pa O’Chau Ngôi Nhà Thứ Hai Của Tôi| I Love Sa Pa O’Chau

Ký Ức của tôi_My Memory|Sa Pa O’Chau Ngôi Nhà Thứ Hai Của Tôi| I Love Sa Pa O’Chau
* *Bạn biết Sa Pa O’Chau như thế nào?
Sapa O’Châu (Cảm ơn Sa Pa vietnamese-“Sa Pa ua Tsaug” H’Mong languege) chính là câu chào của người Mông